٢١‏/١٢‏/٢٠٠٦ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10159430
٠ Persons
وفاه رئیس جمهوریه ترکمنستان # عشق آباد/ 21 کانون الاول / دیسمبر / ارنا اعلن تلفزیون ترکمنستان قبل قلیل نباء وفاه الرئیس الترکمنستانی صفر مراد نیازوف علی اثر نوبه قلبیه. کما قطعت سائر قنوات الاذاعه والتلفزه فی ترکمنستان بثها الاعتیادی واعلنت بشکل رسمی نباء وفاه نیازوف. انتهی / 1487 / 2342