٠٢‏/٠٤‏/٢٠٠١ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10249943
٠ Persons
شرکه ایرانیه تفوز بعقد لتوسیع مصفاه بانیاس # دمشق / 2 نیسان / ارنا فازت شرکه "آذراب" الایرانیه بعقد لتوسیع مصفاه "بانیاس" علی الساحل السوری. ویقضی العقد البالغه قیمته نحو 9 ملایین دولار، باضافه مرجل جدید بسعه 150 طن/ ساعه وحددت مده الانجاز ب15 شهر. وتنوی الشرکه الایرانیه الاستعانه بدول اوروبیه لتامین المواد التی ستستخدم فی تنفیذ المشروع. انتهی / 226/ 705