١٢‏/٠٤‏/٢٠٠١ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10250381
٠ Persons
ابرز عناوین صحف طهران الصادره باللغه الانجلیزیه # طهران / 12 نیسان / ارنا ایران دیلی ............ - رئیس الجمهوریه لدی استقباله مسوولی موء سسه الاداره والتخطیط : الدستور یرفض سیاده القوه - فاجبای یشدد علی تعزیز العلاقات الایرانیه الهندیه - ممثل ایران لدی الامم المتحده یبدی قلقه ازاء المنشآت النوویه الصهیونیه طهران تایمز ............ - ترشیح خاتمی لجائزه نوبل للسلام - کلمه رئیس وزراء الهند فی مجلس الشوری الاسلامی - ایران تشارک فی معرض ابوظبی الدولی الحادی عشر للکتاب - اقامه ملتقی ایران وفرنسا حول تنمیه صناعه الغاز - تعاون اقتصادی ایرانی یابانی مشترک ایران نیوز ........... - رئیس الجمهوریه یدعو الی الهدوء - السید خاتمی یدعو لتعزیز العلاقات بین طهران وبودابست - صحیفه ایران نیوز تحاور ممثل احمد شاه مسعود فی طهران - کوریا الجنوبیه تنشد تعزیز علاقاتها مع ایران - سفیر باکستان یقدم جائزه نجمه باکستان الی الدکتور مهاجرانی - السید خاتمی یصف العلاقات بین ایران وارمیینا بالاهمیه انتهی 712 / 703