١٦‏/٠٤‏/٢٠٠١ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10250643
٠ Persons
اربعه افلام ایرانیه تشارک فی مهرجان سان فرانسیسکو # طهران / 16 نیسان / ارنا ستشارک اربعه افلام ایرانیه وهی "دائره "من اخراج جعفر بناهی و"مارال " من اخراج مهدی فخیم زاده و" رائحه الکافور"وعطر الیاس "من اخراج بهمن فرمان آرا فی القسم الدولی لمهرجان "سن فرانسیسکو" فی دورته الرابعه والاربعین . الجدیر ذکره ان مهرجان سان فرانسیسکو سیبدا نشاطه اعتبارا من 19 نیسان الجاری . انتهی / 712 / 700