ایرفان ترحب باحتمال انضمام ایران الی محادثات السلام بشان قضیه قره باغ # باکو / 20 نیسان / ارنا رحب رئیس جمهوریه ارمینیا باحتمال مشارکه الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی حل قضیه قره باغ بالطرق السلمیه. وقال تلفزیون جمهوریه اذربیجان غیر الرسمی "لیدر" فی نشرته الخبریه لیوم الجمعه ان روبرت کوجاریان قال خلال لقائه بروساء التکتلات الحزبیه فی البرلمان الارمینی انه من المتوقع ان تنضم ایران الی مسار حل قضیه قره باغ من خلال مساعی بلاده فی هذا الاطار. واشار کوجاریان الی التصریحات الاخیره للامیرکی کاری کافانو احد الروء ساء الثلاثه لمجموعه مینسک المنبثقه عن منظمه الامن والتعاون الاوروبی بشان ضروره اطلاع ایران علی نتائج مباحثات السلام حول قره باغ وقال ان هدف کاری کافانو من تصریحاته هذه لیس تغییر اطر محادثات السلام، معلنا دعم ایرفان لانضمام طهران لمحادثات السلام فی قره باغ. کما اعلنت شبکه تلفزیون اذربیجان "اسبیس " غیر الرسمیه الیوم عن رغبه نواب البرلمان الارمینی فی انضمام ایران لمحادثات السلام حول قره باغ. ونقلت " اسبیس " نقلا عن آرتور باکداساریان احد اعضاء البرلمان الارمینی ورئیس حزب اوریناس ارکیز قائلا انه ستکون لمشارکه ایران کبلد قوی فی المنطقه وحریص علی استتباب السلام فی قره باغ نتائج ایجابیه علی مسیره محادثات السلام. کما وصف غاجیک تادهوسیان احد نواب البرلمان الارمینی من الحزب الشیوعی مشارکه ایران فی محادثات السلام بشان قره باغ بانه امر طبیعی وضروری وذلک لمجاوره ایران مع ارمینیا. انتهی / 716 / 702