٢١‏/٠٤‏/٢٠٠١ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10250934
٠ Persons
درجات الحراره فی المدن الایرانیه # طهران / 21 نیسان / ارنا فیمایلی درجات الحراره العظمی والصغری فی بعض المدن الایرانیه لهذا الیوم السبت حسب بیانات موسسه الانواء الجویه الایرانیه: المدینه درجه الحراره العظمی درجه الحراره الصغری ............ ..................... ................... آبادان 38 21 ابوموسی 28 21 اراک 24 15 اردبیل 14 05 ارومیه 19 09 ایلام 23 09 اصفهان 26 07 بندر عباس 31 19 اهواز 38 21 بابلسر 21 15 بوشهر 28 21 طهران 28 19 تبریز 21 08 خرم اباد 27 10 رامسر 21 14 رشت 23 13 زنجان 23 02 زاهدان 30 15 ساری 22 15 سمنان 26 18 شمال طهران 25 15 شیراز 28 13 شهرکرد 22 04 شاهرود 26 13 قزوین 25 07 قم 31 13 کرمانشاه 25 09 کرج 26 09 کرمان 27 09 کاشان 30 17 کرمسار 30 15 کرکان 21 15 مشهد 28 12 مهاباد 23 06 نوشهر 21 14 همدان 23 08 یاسوج 24 10 یزد 29 16 ................................................................ انتهی / 711 / 700