٢٦‏/٠٤‏/٢٠٠١ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10251380
٠ Persons
ابرز عناوین صحف طهران الصباحیه الصادره باللغه الانجلیزیه # طهران / 26 نیسان / ارنا ایران دیلی ............ - ایران تستهجن رد فعل الامریکی علی موء تمر فلسطین - آصفی یکذب مزاعم شارون - موء تمر ایران وافریقیا سیعقد فی الاول من ایار - باکستان ترحب باقتراح مقاطعه الکیان الصهیونی - الرئیس خاتمی یوء کد علی اتحاد المسلمین - ایران تبحث التعاون النفطی مع باکستان - بریطانیا تدعو الی دراسه جرائم صدام حسین طهران تایمز ............. - الکویت ستدمر السلع الصهیونیه القادمه عبر طریق الاردن - بیان موء تمر طهران یوء کد علی اتحاد المسلمین - محادثات الضیوف المشارکه فی موء تمر فلسطین مع رئیس الجمهوریه - الاجتماع الحادی عشر لوزراء منظمه اکو یعقد قریبا - ایران تدعو الی دول اسیا والمحیط الهادی ء الی اتخاذ الاجراء ات المطلوبه لمواجهه العولمه - تقاریر متناقضه حول اعتقال نجل فلاحیان ایران نیوز ........... - الرئیس خاتمی یشدد علی اتحاد المسلمین - رئیس البرلمان السعودی : الکیان الصهیونی عدو صارخ للسعودیه وایران - حسن روحانی ورئیس جمهوریه باکستان یوء کدان علی العلاقات الودیه بین ایران وباکستان . - ایران اکبر مدافع عن فلسطین - رئیس الجمهوریه یدعو الی تعزیز العلاقات بین ایران ومالیزیا - لایران دور بارز فی المنطقه والعالم - اعتقال نجل فلاحیان بتهمه القتل انتهی 711 / 703