٣٠‏/٠٤‏/٢٠٠١ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10251596
٠ Persons
درجات الحراره فی المدن الایرانیه # طهران / 30 نیسان / ارنا فیما یلی درجات الحراره العظمی والصغری فی بعض المدن الایرانیه لهذا الیوم الاثنین حسب بیانات موسسه الانواء الجویه الایرانیه: المدینه درجه الحراره العظمی درجه الحراره الصغری ............ ..................... ................... آبادان 38 22 ابوموسی 30 27 اراک 22 06 اردبیل 19 0 ارومیه 22 09 ایلام 25 13 اصفهان 29 12 اهواز 37 23 بندر عباس 36 23 بابلسر 21 17 بوشهر 35 25 تهران 29 18 تبریز 24 10 خرم آباد 21 07 رامسر 19 12 رشت 23 12 زنجان 22 05 زاهدان 25 19 ساری 21 15 سمنان 28 17 شمال طهران 25 14 شیراز 29 14 شهرکرد 23 04 شاهرود 26 12 قزوین 24 15 قم 30 15 کرمانشاه 26 05 کرج 23 11 کرمان 31 18 کاشان 29 16 کرمسار 30 15 کرکان 23 06 مشهد 27 06 مهاباد 24 06 نوشهر 19 14 همدان 21 03 یاسوج 25 10 یزد 33 17 ................................................................ انتهی / 711/ 705