لفیف من کبار العلماء واعضاء مجلس الخبراء یناشدون خاتمی ترشیح نفسه للانتخابات الرئاسیه # طهران / 30 نیسان / ارنا دعا جمع من کبار العلماء واعضاء مجلس الخبراء فی رساله الرئیس سید محمد خاتمی الی الترشح للانتخابات الرئاسیه المقبله "لان خاتمی منح خلال الدوره الاولی لرئاسته العزه مجددا لایران والعالم الاسلامی علی الصعید الدولی ". وجاء فی الرساله التی تسلمت ارنا نسخه منها الیوم الاثنین ان ماحدث خلال تولی خاتمی رئاسه الجمهوریه یظهر بوضوح جدارته وان خاتمی منح لایران والعالم الاسلامی العزه علی جمیع المستویات الدولیه . وخاطبت الرساله الرئیس خاتمی "ان دفاعکم المنطقی والملائم عن المبادی الدینیه فی جمیع المحافل قد زادها عمقا واحبط الکثیر من الدعایه السلبیه". واضافت الرساله "الیوم لیس ایران فحسب بل العالم الاسلامی اکتسب العزه من خلال تواجدکم وان الجمیع یعترفون بذلک ". وتابعت ان اجماع جمیع قاده الدول علی مبادره حوار الحضارات هو موشر علی التالق الفکری والحداثه الفکریه وذکاء شخصیه اصبحت الیوم مصدر اعتزاز وفخر للشعب الایرانی . وقد دعا الموقعون علی الرساله الرئیس خاتمی "الذی هو الان موضع ثقه الاغلبیه الساحقه من الشعب الایرانی واحترام العالم الاسلامی" للاستجابه لمطلب عامه الشعب فی الترشح للانتخابات الرئاسیه المقبله . وقد وقع علی هذه الرساله کل من محمد رضا توسلی و غلام حسین جمی و هاشم هریسی و سید علی محقق ومحمد علی فیض وسید کاظم نورمفیدی وسید محمد حسین ارسنجانی وسید حسین نسابه وابراهیم فاضل فردوسی وسید محمد حسین نبوی بوشهری وعلی محمدی تاکندی وزین العابدین قربانی ومختار امینیان ومولوی اسحاق مدنی وسید محسن موسوی تبریزی ومجید انصاری . انتهی / 701