سفیر ایران یقدم نسخه من اوراق اعتماده الی وزیر خارجیه سریلانکا # طهران / 2 تموز / ارنا اجتمع السید علی رضا متولی الموتی سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه الجدید لدی سریلانکا یوم امس الاثنین الی " لاکثمن کادیرا کامارا " وزیر خارجیه هذا البلد و قدم له نسخه من اوراق اعتماده .
و اعلن السفیر الایرانی استعداد الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه لتعزیز العلاقات مع جاراتها و دول المنطقه بما فیها سریلانکا .
و اکد السفیر الموتی اهمیه خط ( سرخس ـ تجن ) الحدیدی الاستراتیجی بالنسبه لدول المنطقه بما فیها سریلانکا للوصول الی اسواق دول اسیا الوسطی بدوره دعا وزیر خارجیه سریلانکا الی تطویر العلاقات بین البلدین معربا عن امله بان یتمکن من القیام بزیاره طهران فی الاشهر القادمه و اللقاء بکبار المسوء ولین الایرانیین .
و اکد الوزیر السریلانکی علی المزید من الاستفاده من امکانات ایران لتنفیذ المشاریع الفنیه فی سریلانکا واصفا خط ایران الترانزیتی بانه الانسب للوصول الی اسیا الوسطی بسرعه .
ا.س / انتهی / ط.ل