٢١‏/٠٧‏/١٩٩٦ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10369393
٠ Persons
سفیر ایران الجدید یلتقی وزیر خارجیه مدغشقر # طهران / 21 تموز / ارنا التقی " علی عمویی " سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه المطلق الصلاحیه والجدید فی مدغشقر الیوم الاحد " جاک سیلا " وزیر خارجیه هذا البلد وسلمه نسخه من اوراق اعتماده .
واعرب وزیر خارجیه مدغشقر فی هذا اللقاء عن امله بتوسیع العلاقات بین بلاده والجمهوریه الاسلامیه الایرانیه .
م.م./ انتهی / س.ع